Custom Software Development

Geliştir* Akademi.

Geleceği kodlayacak geliştiricilerin içinde yer almak için acele edin...

PHP Eğitimi

PHP, öğrenilmesi kolay, gelişmiş, sunucu taraflı ve en önemlisi açık kaynaklı bir betik programlama dilidir. PHP ismi, Hypertext Preprocessor kelimelerinin kısaltılmasıyla ortaya çıktı. 2018 yılının aralık itibariyle PHP, sunucu tarafında kullanılan programlama dillerinin %82’sini oluşturmaktadır. Oranın bu kadar yüksek olmasında en büyük etken, PHP tabanlı WordPress gibi içerik yönetim sistemleridir. Bu hazır içerik yönetim sistemlerini dikkate almasak bile Web’in %50’den fazlasına PHP’nin güç verdiğini düşünebiliriz. Web uygulamaları başlığında PHP, kullanım oranı olarak uzun yıllardır rakiplerinden açık ara öndedir.

Web uygulamaları geliştiricisi olunması yolunda PHP doğru bir başlangıçtır.PHP Eğitimi 2 farklı seviyeden oluşmaktadır.
Her iki kursta da konular derste eğitmen ve öğrencilerin beraber belirleyeceği, teorik değil pratikte lazım olabilecek örnek uygulamalar ile işlenmektedir. Kurs PHP Eğitim Kitabı (Yazar : Mehmet Ali UYSAL) destekli işlenecek olup, talep eden kursiyerlere tarafımızca yazar imzalı PHP Eğitim Kitabı temin edilebilecektir.

Eğitmen: Mehmet ALi UYSAL, Hasan Basri BALCI

İlk ve orta seviye (36 Saat / 12 gün)

 • Programlamaya giriş ve algoritma
 • PHP'nin Temelleri
 • Değişkenler ve sabitler
 • Veri tipleri
 • Operatorler
 • Koşullu ifadeler
 • Diziler
 • Döngüler
 • Fonksiyonlar
 • PHP’de Tarih ve Zaman İşlemleri
 • PHP’de Form İşlemleri
 • Çerez ve Oturum İşlemleri
 • Veritabanı işlemleri
 • Nesne yönelimli programlama

İleri seviye (36 Saat / 12 gün)

 • Programlamaya giriş ve algoritma
 • PHP başlangıç seviyesi konuların hızlı örneklendirilmesi
 • Platform bilenşenlerinin kurulumu ve yapılandırılması
 • Nesne yönelimli programlama
 • Nesnelerde kapsülleme ve bilgi gizleme
 • Koruma maddeleri - Guard Clauses
 • Nesnelerde Kalıtım ve Çok biçimlilik
 • Nesnelerde Soyutlama
 • Nesne Arayüzleri ve Ortak Nitelik Sınıfları
 • PHP’de İsim Alanı Kullanımı ve Otomatik Yükleme
 • SOLID Tasarım Prensipleri
 • MVC Yazılım Mimari Deseni

PHP Eğitim Kitabı siparişi için müşteri hizmetleri temsilcimiz ile iletişime gecebilirsiniz.

MySQL Eğitimi

MySQL, İstatiksel olarak en çok kullanılan açık kaynaklı veri tabanı yönetim sistemidir. Facebook, Wikipedia, Twitter, Flicker gibi birçok web uygulamasının MySQL kullandığı bilinmektedir. Tabi bu firmalar açık kaynaklı MySQL’i geliştirerek ihtiyaçlarına uygun şekle getirmektedir. Bu bağlamda MySQL’in temel yeterliliği konusunda çok bir şey söylemeye gerek yoktur.

Web uygulamaları başlığında MySQL, veritabanı yönetim sistemleri içinde kullanım oranı olarak açık ara ilk sıradadır.


Konular derste eğitmen ve öğrencilerin beraber belirleyeceği, teorik değil pratikte lazım olabilecek örnek uygulamalar ile işlenmektedir.

Eğitmen: Mehmet ALi UYSAL, Hasan Basri BALCI

İlk ve Orta Seviye(18 Saat / 6 gün)

 • Veritabanı yönetim sistemlerine genel bakış
 • SQL ve MySQL
 • MySQL Kurulumu
 • Veri tipleri
 • Tablolar
 • Auto Increment, Unsigned kavramları
 • CRUD (4 temel işlem)
 • Dummy Data Oluşturmak
 • SELECT, UPDATE, DELETE Cümleleri
 • LIMIT,OFFSET,LIKE,BETWEEN,IN ifadeleri
 • ALIAS tanımlaması
 • COUNT fonksiyonu ile kayıt sayısı
 • SUM fonksiyonu ile toplama
 • AVG fonksiyonu ile ortalama alma
 • GROUP BY ifadesi
 • Having ifadesi
 • Birden fazla tablo ile çalışmak
 • JOIN yapıları
 • InnoDB ve MyISAM farkları
 • Index türleri ve kullanım alanları
 • Yabancıl anahtar yapısı
 • MySQL'i performans için yapılandırma ipuçları

Javascript Eğitimi

JavaScript yaygın olarak web tarayıcılarında kullanılmakta olan ve neredeyse alternatifsiz olan betik dilidir. JavaScript ile yazılan istemci tarafı betikler sayesinde tarayıcının kullanıcıyla etkileşimde bulunması, tarayıcının kontrol edilmesi, asenkron bir şekilde sunucu ile iletişime geçilmesi ve web sayfası içeriğinin değiştirilmesi gibi işlevler sağlanır. İnternet alt yapısının gelişmesi ile birlikte web uygulamalarında, iş yükü günden günde istemci tarafına doğru yönelmektedir. Bu bağlamda Javascript Geliştiricilerin popülerliği günden güne artmaktadır.

Eğitmen: Hasan Basri BALCI, Ayşegül HATİP

Temelden Javascript Eğitimi

 • JavaScript’e Giriş
 • ECMAScript Nedir?
 • Document Object Model, Browser Object Model Nedir?
 • JavaScript Dil Kuralları (syntax)
 • Temel Veri Tipleri
 • Referans Tipleri ile Çalışmak
 • Temel Tür Dönüşümleri
 • Undefined ve Null Kavramları
 • Operatörler
 • If, break, continue
 • Döngüler (for, for in, while)
 • Switch ve Label Yapıları
 • Fonksiyonlar
 • Diziler
 • Object Oriented JavaScript
 • JavaScript – Browser Etkileşimi : BOM ve DOM
 • Regex
 • Event Kavramı
 • JavaScript Hata Yönetimi
 • Sunucu ve İstemci Entegrasyonu
 • AJAX ve JSON / XML Kullanımı
 • ECMA 6 ve HTML 5 Yenilikleri

HTML - CSS Eğitimi

HTML bir web sitenin iskeletidir denilebilir. İskeleti olmayan bir web site düşünülemeyeceği için html web uygulamaları için olmazsa olmaz tek dildir. CSS en temel haliyle HTML etiketlerimizin görsel açından biçimlendirilmesini (Renk, yazı şekli, arka plan rengi, genişlik, yükseklik, pozisyon durumu vs) sağlar. Günümüzde HTML ve CSS ayrılmaz iki yapıdır.

Eğitmen: Hasan Basri BALCI, Fatih YÜKSEL

HTML ve CSS Eğitimi (18 Saat / 6 gün)

 • HTML İşaretleme Dili Nedir?
 • Genel Bakış
 • Elementler
 • Özellikler
 • Biçimlendirme
 • Tablolar
 • Formlar
 • Resimler
 • Arka Plan
 • Hızlı Liste
 • HTML5 Giriş
 • HTML5 veri tipleri
 • HTML5 canvas,svg,video,audio yapıları
 • HTML5 Sürekle Bırak
 • CSS kavramları
 • Bootstrap Kütüphanesi

PHP - MySQL - Javascript - HTML&CSS Eğitimi

Web uygulamaları geliştirmek için gerekli olan temel teknolojileri bir kursta öğrenin. PHP ile Backend Programlama, Javascript ile frontend programlama, MySQL ile database programlama, HTML ile arayüz kodlamayı etkili yöntem ve metodolojilerle öğrenin. Kendi fikrinizi kendiniz kodlayın !

Eğitmen: Mehmet Ali UYSAL, Hasan Basri BALCI, Ayşegül HATİP

PHP

 • PHP Nedir?
 • Genel Bakış
 • PHP'nin Temelleri
 • Değişkenler ve sabitler
 • Veri tipleri
 • Operatorler
 • Koşullu ifadeler
 • Diziler
 • Döngüler
 • Fonksiyonlar
 • PHP’de Tarih ve Zaman İşlemleri
 • PHP’de Form İşlemleri
 • Çerez ve Oturum İşlemleri
 • Veritabanı işlemleri
 • Nesne yönelimli programlama

MySQL

 • Veritabanı yönetim sistemlerine genel bakış
 • SQL ve MySQL
 • MySQL Kurulumu
 • Veri tipleri
 • Tablolar
 • Mantıksal Modelleme
 • Tablo tasarımı
 • CRUD (4 temel işlem)
 • SELECT, UPDATE, DELETE Cümleleri
 • LIMIT,OFFSET,LIKE,BETWEEN,IN ifadeleri
 • JOIN yapıları
 • InnoDB ve MyISAM farkları
 • Index türleri ve kullanım alanları
 • Yabancıl anahtar yapısı

Javascript

 • JavaScript’e Giriş
 • JavaScript Dil Kuralları (syntax)
 • Temel Veri Tipleri
 • Referans Tipleri ile Çalışmak
 • Undefined ve Null Kavramları
 • Operatörler
 • If, break, continue
 • Döngüler (for, for in, while)
 • Switch ve Label Yapıları
 • Fonksiyonlar
 • Diziler
 • AJAX ve JSON / XML Kullanımı
 • JQuery

HTML&CSS

 • HTML İşaretleme Dili Nedir?
 • Genel Bakış
 • Elementler
 • Özellikler
 • Biçimlendirme
 • Tablolar
 • Formlar
 • Resimler
 • Arka Plan
 • Hızlı Liste
 • HTML5 Giriş
 • HTML5 veri tipleri
 • HTML5 canvas,svg,video,audio yapıları
 • HTML5 Sürekle Bırak
 • CSS kavramları
 • Bootstrap Kütüphanesi

Kurs en az 52 saat dersten oluşmaktadır. Kurs süresi ve konular talebe göre genişletilebilmektedir.


Geliştir Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır.